در حال حاضر گروه ققنوس در زمينه طراحي وب سايت و مولتي مديا

و همچنين تهيه بروشور و كاتالوگ جهت هنرمندان عزيز
و تهيه گزارش و فيلم از مناسبتها و جشنواره هاي هنري
فعاليت مي نمايد
در قسمت زير به برخي از فعاليتها اشاره شده است .

www.saremhospital.org

www.payahost.com

www.yousef-co.com

www.hejazipoet.com

www.vaziriart.com

www.nouri-art.com